Menu
Dział handlowy
mob. 604 442 420
mob. 604 434 508
mob. 604 442 504
handlowy@emtech.org.pl

Biuro
tel. 42 236 30 35
biuro@emtech.org.pl

K
O
N
T
A
K
T

Konferencja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Nienormatywnego

21 października 2014 r odbyła się w Łodzi zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Transportu Nienormatywnego (OSPTN) pierwsza otwarta konferencja dla osób związanych z branżą transportów ponadgabarytowych.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Transportu Nienormatywnego stawia sobie nowe wyzwania i cele. Perspektywy rozwoju rozszerzyło wstąpienie OSPTN do ESTA – Europejskiego Stowarzyszenia Transportu Nienormatywnego. Jednym z głównych założeń OSPTN jest branie czynnego udziału w konsultacjach społecznych dotyczących nowych uregulowań prawnych.

Konferencja zgromadziła ponad 120 reprezentantów firm z sektora transportu ponadnormatywnego, którzy po raz kolejny udowodnili że los transportów nienormatywnych nie jest im obojętny, okazanym zaangażowaniem i zainteresowaniem potwierdzając sens organizacji takich spotkań. Nie zabrakło właścicieli firm, pracowników, pilotów i nadawców, a także firm oferujących specjalistyczny sprzęt lub usługi dla transportu ciężkiego oraz przedstawicieli producentów pojazdów.

Konferencję rozpoczęło przywitanie uczestników, podczas którego Prezes Stowarzyszenia p. Łukasz Chwalczuk przedstawił ramowy plan spotkania oraz zachęcił wszystkich do otwartego zadawania pytań i przedstawiania problemów, z jakimi radzić sobie muszę nie tylko przewoźnicy, ale także piloci, spedytorzy oraz producenci pojazdów. Konferencję wypełniły prezentacje sprzętu i usług, których zalety przedstawili Partnerzy konferencji.

Jako pierwszy wystąpił Pan Robert Karolczak z firmy Shell, a jego prelekcja dotyczyła prezentacji sieci stacji benzynowych oraz kart paliwowych.

Kolejnym prelegentem był Pan Zbigniew Kołodziejek z firmy DAF, który zaprezentował najnowsze ciągniki holenderskiej wytwórni samochodów ciężarowych.

Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja najnowszych rozwiązań technologicznych zastosowanych w niskopodwoziowych naczepach firmy Faymonville, które omówił Pan Krzysztof Bartosik.

Swoją ofertę przedstawili także firma Colmec – producent opon oraz firma  Pewag produkująca odciągi łańcuchowe.

Pan Rafał Pluta z Gras Savoye przedstawił szczegóły oferty ubezpieczenia dedykowanego dla sektora transportu ciężkiego.

Do stosowania efektywnych rozwiązań informatycznych zachęcał pan Patryk Grzelak z firmy InterLan omawiając ofertę oprogramowania dla firm spedycyjnych.

Dzięki firmie Schwerlast i wystąpieniu Państwa Aleksandry i Rafała Ledwig, słuchacze konferencji mogli zapoznać się z aktualnymi przepisami dotyczącymi zezwoleń transportowych i zasad ich wydawania przez kraje Unii Europejskiej.

Zainteresowani oszczędną jazdą mogli zapoznać się z ofertą ECO Driving Academy.

Niestety na konferencji, mimo wcześniejszych zapewnień, nie pojawił się przedstawiciel Ministerstwa Infrastrktury i Rozwoju, jednakże dzięki obecności Pani Haliny Beń z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad udało się przeprowadzić dyskusję nie tylko na temat odstępstw od warunków technicznych pojazdów, ale także o podzielności ładunków i innych istotnych aspektach dla branży. Wystąpienie Pani Haliny Beń cieszyło się dużą uwagą uczestników, gdyż jest ona związana ze stowarzyszeniem od samego początku jego istnienia, a jej wskazówki i merytoryczna analizy problemów wiele razy pomogły w naszych działaniach.

Uczestnicy konferencji wzięli również czynny udział w dyskusji na temat stosowania niemieckiego paragrafu 70, a także otwartej debaty dotyczącej aktualnej sytuacji przewoźników ponadgabarytowych w Polsce.

W trakcie przerw kawowych uczestnicy mieli okazje podtrzymać istniejące relacje biznesowe, a także nawiązać nowe. Odbywało się też wiele nieformalnych dyskusji dotyczących przedstawianych na konferencji prezentacji.

Prezes OSPTN p. Łukasz Chwalczuk obiecał podjąć odpowiednie działania, aby być w stałym kontakcie z Ministerstwem Infrastruktury i Restrukturyzacji oraz Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad, zwłaszcza z Departamentem Zarządzania Drogami i Mostami.

Polecamy wszystkim udział w konferencjach OSPTN. Ich wartość merytoryczna oraz możliwość uzyskania bieżących informacji o rynku transportu ponadnormatywnego jest nieoceniona.

About the Author

Translate »