Fundusze Europejskie

Przedsiębiorstwo Produkcyjne EMTECH Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Opracowanie nowoczesnej, uniwersalnej naczepy do transportu ładunków wielkogabarytowych, podwójnie rozciąganej, z regulowaną gęsią szyją, składanymi najazdami oraz z niezależnym zawieszeniem i osiami sterowanymi hydraulicznie za pomocą pilota zdalnego sterowania”

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie uniwersalnej naczepy do transportu ładunków wielkogabarytowych, podwójnie rozciąganej z niezależnym zawieszeniem i osiami sterowanymi hydraulicznie za pomocą pilota zdalnego sterowania. Naczepa będzie posiadała inny niż powszechnie stosowany rozstaw osi zawierający zawieszenie wielowahaczowe, dzięki czemu zostanie uzyskana możliwość zastosowania specjalnego systemu zagłębień, który zostanie wyposażony w innowacyjny system ich wypełnienia. System ten będzie mógł być obsługiwany przez jedną osobę, będzie on również pozwalał na ewentualną zmianę wysokości zagłębień, poprzez obrócenie elementu wypełnienia do pozycji poziomej. Taka konfiguracja umożliwi załadunek i przewóz wysokich maszyn kołowych i urządzeń bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń w związku z przekroczeniem dopuszczalnej wysokości.

Planowane efekty

Beneficjent przewiduje wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych do własnej działalności gospodarczej oraz późniejsze wykorzystanie wyników prac do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa poprzez upowszechnianie wyników prac w ramach stworzonego produktu nowoczesnej uniwersalnej naczepy do transportu ładunków wielkogabarytowych podwójnie rozciąganej z zawieszeniem hydraulicznym i osiami sterowanymi hydraulicznie za pomocą pilota zdalnego sterowania.
 W ramach działań wdrożeniowych Przedsiębiorstwo przewiduje umieścić wypracowane w projekcie rozwiązania oraz produkty do stałej oferty firmy EMTECH.

Wartość projektu: 4 495 350,56 zł
Wartość dofinansowania: 2 872 908,33 zł

 

 

 


 

 

Projekt pt.: „Rozwój marki Emtech na rynkach międzynarodowych poprzez udział w programie promocji części samochodowych i lotniczych”.

Nr projektu: POIR.03.03.03-10-0076/20
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Osi priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to brand.

Całkowita wartość projektu: 511 800,00 zł PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 511 800,00 PLN
Współfinansowanie UE: 255 900,00 PLN

Celem projektu jest rozwój marki Emtech oraz polskiej przedsiębiorczości na rynkach zagranicznych poprzez wytwarzanie i sprzedaż naczep i przyczep niskopodwoziowych.

gotobrand.jpg

 

 


 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Emtech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dotację na realizację projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Numer umowy: POIR.03.04.00-10-0034/20-00

Kwota dofinansowania: 115545,78 zł.